Stromček spotrebný

Stromček spotrebný

Kniha, 2019 – 2020

Knižka Stromček spotrebný, sleduje každoročne vznikajúci fenomén v uliciach mesta. Pri smetiakoch sa po novom roku vyskytujú spotrebované vianočné stromčeky, ktoré sú v tomto kontexte chápané ako spotrebný tovar. S vyhodenými stromčekmi zaniká sakrálna atmosféra Vianoc a tvorí sa melancholický obraz zbavený emocionálneho náboja, ktorým sú Vianoce presýtené. Pri pohľade na tieto stromčeky sa otvára spoločenský rituál, ktorý bez kontextu predchádzajúcich udalostí pôsobí absurdne.

K druhej śerii kníh vznikli aj pohladnice s po vianočnou náladou.