Small dicks

Small dicks tvorí umelecká dvojica pod štylizovaným alter egom Chad a Steve, ktorí sa stretli v intelektuálnej rovine. Výsledná podoba umeleckých diel vyplýva zo vzájomných diskusií a polemizovanií o danej problematike konkrétnej témy. Pri týchto umeleckých komunikáciách, ako už názov vypovedá, sa štylizujeme do protikladného prezentovania veľkoleposti, egoizmu a pompéznosti. Túžba po veľkom prirodzení, chápaná ako archetyp dominancie ega je v našom prípade banalizovaná a braná ako ironická absurdita.

 

Chad a Steve

Zlatá tehla, objekt, kombinovaná technika, 37x24x24 cm, 2017

Zlatá tehla je irónia na ľudskú túžbu po neustálej senzácii a okamžitom uspokojením.

zlatatehla4

 

Zlata Tehla2

 

Zlata Tehla3