Digitálna fotografia, Slovensko, 2015-2016

absurdity-2

absurdity-3

img_5726-2

img_6145

img_6217

img_8670

dusky