Fotografia

Fotografia, objekt, plexisklo a vývojka, 150×150 cm, 2018

Pri vyvolávaní  fotografie ma zaujal esteticky príťažlivý vzor vykryštalizovanej vyschnutej vývojky, ktorý som spozoroval v tmavej komore. Obraz vzniká pri tak technickom a precíznom procese, pri procese , ktorý je založený na vede, chémii, fyzike a poznaní. Nepripúšťa voľnú intepretáciu či intuitívne rozhodovanie, a pritom ukrýva v sebe tak jemnú poetiku. Fascinuje ma spájanie týchto protichodných prístupov – emócie, abstrakcie, inštinktu a rozumu, vedemostí, konktretnosti , hľadanie ich prienikov, paralél a balansu.

Tieto nepatrné detaily, ktorým často krát nedávame hlbší význam a nevenujeme pozornosť  skrývajú nečakané hľadiská. Hrou, experimentovaním, otvorenosťou  sa nám takéto momenty ponúkajú. Táto práca neobsahuje žiadne fotografie ale rozpráva o nej, rozširuje poznanie o nej, necháva nahliadnuť na samotnú fotografiu z ďalšej perspektívy.

 

IMG_9981

 

vyvojka

 

IMG_9986

 

IMG_9989

 

IMG_9991