p-C6H4(OH)(NH2)(HCl)

Objekt, plexisklo a vývojka, 150×150 cm, 2018

Pri vyvolávaní fotografie ma zaujal esteticky príťažlivý vzor vykryštalizovanej vyschnutej vývojky, ktorý som spozoroval v tmavej komore. Obraz vzniká pri tak technickom a precíznom procese, pri procese, ktorý je založený na vede, chémii, fyzike a poznaní. Nepripúšťa voľná interpretácia či intuitívne rozhodovanie a pritom ukrýva v sebe tak jemnú poetiku. Fascinuje ma spájanie týchto protichodných prístupov – emócie, abstrakcie, inštinktu a rozumu, vedomostí, konktretnosti, hľadanie ich prienikov, paralel a balansu.

Tieto nepatrné detaily, ktorým často krát nedávame hlbší význam a nevenujeme pozornosť skrývajú nečakané hľadiská. Hrou, experimentovaním, otvorenosťou sa nám takéto momenty ponúkajú. Táto práca neobsahuje žiadne fotografie, ale rozpráva o nej, rozširuje poznanie o nej, necháva nahliadnuť na samotnú fotografiu z ďalšej perspektívy.

IMG_9981

vyvojka

IMG_9986

IMG_9989

IMG_9991