Billing-scape

Digitálna fotografia, 2016-2018

 

Bilboardy sú vizuálne veľmi dominantné štruktúry, ktoré zasahujú do nášho bezprostredného vnímania. Aby človek mohol prehodnotiť ich sugesciu, snažil som sa ich vyčleniť z bežného princípu – komunikácie. Oslobodenia od agresívnej reklamnej komunikácie tak zostávaju iba čisto stavbami, na fotografiách znázorňujú iba sami seba. Toto odpútanie umožňuje recipienta fotografií, billboardy (ktoré sú všadeprítomné, ale pritom neviditeľné) vnímať z novej perspektívy. V presýtenej každodennej existencii  hľadám tak banálny, nepatrný detail, ktorý rozcitlivie naše vedomie voči okoliu, v ktorom žijeme.

 

Billing_scapes (2)-2

 

Billing_scapes_web 1

 

Billining_scapes_web 2

 

Billining_scapes_web 3

 

Billining_scapes_web 4

 

Billining_scapes_web 5

 

Billining_scapes_web 6

 

Billining_scapes_web 7

 

Billining_scapes_web 13

 

Billining_scapes_web 12

 

 

Billining_scapes_web 9

 

Billining_scapes_web 11

 

Billboard, digitálna tlač, 510×240 cm, Bratislava

 

LukasProchazka-Billingboards-6

 

LukasProchazka-Billingboards-7