Amerika v spreji

Objekt, 105x55cm, MDF doska, projekcia

Inštalácia vlajka materializuje postavenie Slovenského národa vo vzťahu so Spojenými štátmi americkým. Amerika so svojou snahou o absolutistické postavenie na politickej scéne či kultúrneho rozvoja alebo spoločenských kruhov odzrkadľuje dopad vo vývoji ostatných krajín tohoto sveta. Ameriku tak môžeme chápať ako dogmu či vzor ktorý sa nám pripomína a rezonuje v nás svojimi žánrovými prevedeniami filmom, hudbou, literatúrou alebo vo sviatočých a pohanských zvykov, ktoré bez podloženého zmyslu stotožňujeme. Toto môže mať hlavne silný až deziluzívný vplyv pre mladšie generáciu, vyrastajúcu na amerických nadhodnotách vďaka otvorenej štruktúre internetu či médií.

Na druhej strane prítomnosť slovenského symbolu tu inklinuje k tušenému národnému patriotizmu, ktorý je tu pod neustálou konfrontáciou globálnym Americkým vplyvom vďaka ktorému amerikanizuje svoje vlastné hodnoty. Jednotné zvrstvenie oboch vlajok v tomto diele tvorí moment spojenia rozdielnych a zároveň ovplyvniteľných svetov.